Paul Wols

Componeert voor: Orgel
Uitgaven:

Paul Wols (1934) studeerde bij Dirk Janszn. Zwart en aan de Rotterdamse Muziekschool bij Herman Lammers. Hij was van 1957 tot 1962 organist van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-West en van 1963 tot 2003 organist van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde. Daarna is hij nog enige tijd reserve-organist geweest in de Ge-reformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht.

Bij de ‘Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten’ heeft hij jarenlang als bestuurs-lid gefunctioneerd. Hij vervulde daar de functies van penningmeester, secretaris en voorzitter.
Eerder verscheen van hem de bundel Psalmen en Lofzangen, Psalmen voor de lijdenstijd en Boetepsalmen. Tevens zijn muziekbijlagen van hem gepubliceerd in het blad Terdege en de bundels ten bate van Woord en Daad en Stichting Charité.